• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/Facebook
  • https://plus.google.com/Google+/posts
  • https://www.twitter.com/Twitter

YAZMA KURALLARIMIZ

 

 
TELİF HAKLARI VE  KOPYALAMA KURALLARIMIZ


 - Yayın Çeşitlerine Göre Kopyalama

 - Web Siteleri İçin Kopyalama 

 - Süre Limiti Kuralına Göre Kopyalama

 - Telif Haklarına Göre Kopyalama

Yayın Çeşitlerine Göre Kopyalama:

He türlü kopyalamada yazının en üstünde veya en altında yazının yazarının adı, yazının bağlantı adresi (tıklanabilecek hyperlink formatında) yer almak zorundadır.Bu kurala dikkate gerek aşağıda ibraz  edilen kurallara uyulması yasal zorunluluktur.Alıntılar için kopyalama kuralları: Profesyonel Rehberlikten yapılacak alıntılarda,Bir yazının en fazla 10 cümlesini ve hemen akabinde yazıya ait bağlantıyı (linki) ve yazar ismini kullanarak kopyalama yapılabilir.Bu şekildeki alıntılarda bir sayı ve zaman sınırlandırılması yoktur.Internet yayınları için kopyalama ve limit kuralları:Web siteleri,ilgili sayfa bağlantısını ve yazar adını kaynak göstererek ayda en fazla1 alıntı yapabilirler.Yazıya ait link ve yazarın adı kopyalanan içeriğin başında veya sonuna belirtilmelidir.Alıntı yapmak isteyenler,iletişim sayfasını kullanarak bilgi vermelidirler.

Web siteleri için kopyalama  kuralları:

Ticari nitelikte olan yayınlar,basılı yayınlar, kaynak gösterseler dahi alıntı yapamazlar.Alıntı yapma isteyen kurumlar, Profesyonel Rehberlik iletişim sayfasından bize ulaşabilirler

Süre limiti kuralı:

Profesyonel Rehberlik Portalinde yer alan haber, yazı ve görseller, site özgünlüğünün Korunması açısından, belirtilen telif haklarına uymak suretiyle ancak bir sonraki Ay başka mecralarda kullanılabilir.

Profesyonel Rehberlik Yasal Hakları:

Profesyonel Rehberlikte bulunan kod ve yazılımda dâhil olmak üzere hiç bir malzeme kopyalanamaz, değiştirilemez,Çoğaltılamaz ve izinsiz yeniden yayımlanamaz.Kuralı  ihlali yapan birey/kurumlar hakkında Profesyonel Rehberlik (ve isteğe göre yazarlar ayrı olarak) yasal işlem başlatabilir. Profesyonel Rehberlik, kurumsal bir e-­posta ile doğrudan verdiği/vermediği telif kopyalama izinlerini yeni bir e­‐posta ile sınırsız olarak değiştirme hakkına sahiptir. Sitenin tüm hakları saklı olup telif hakları 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve uluslar arası telif Hakları ve ticari marka kanunları tarafından korunmaktadır.İşbu belge ve Profesyonel Rehberlikteki Bütün içeriklerin bir kopyası, noter onayları ile birlikte Cumhuriyet Savcılığı’na ve T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı ISSN Türkiye Merkezi’ne ibraz edilmiştir/edilmektedir/edilecektir.Kural ihlalinde Profesyonel Rehberlik kurumsal olarak ve ayrıca eserlerin yazarları bireysel olarak dava açma hakkını kullanırlar.

YAYIN İLKELERİ/YAZIM KURALLARI

Yayımlanabilecek yazılar, hukuk, iletişim,işletme ve ekonomi alanlarına odaklanan, makale, karar incelemesi vekitap incelemesi ile çevirilerdir. Yazıların dili, İngilizce, Almanca, Fransızca ve Türkçe dillerinde olabilir.
1. Yayımlanmak üzere gönderilen yazılar, başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

2. Yazılar Microsoft Word (Microsoft office 98 ve üzeri versiyonlar) formatında (.doc veya .docx dosya uzantılı olarak) ve aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alınmış olmalıdır:
Kağıt boyutu: A4

Üst: 2,5 cm; Alt: 2,5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm
Metin: Times New Roman, 12 punto, 1,5 satır aralığı,iki yana yaslı

Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır aralığı, iki yana yaslı

3.Her yazı, kaydedildiği bir CD ile veya elektronik posta yolu ile Microsoft Word formatında, Yayın Editörüne teslim edilmelidir/gönderilmelidir. Yazının basılı olarak da teslimi gerekmemektedir.

4. Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına,unvanına, çalıştığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numaralarına, elektronik posta adreslerine vb hususlara ilişkin bilgileri içeren ve www.profesyonelrehberlik.com adresinden erişilebilecek matbu başvuru formu da editöre ulaştırılmalıdır.

5. Sayfa'ya gönderilen makaleler, Türkçe ve İngilizce başlık ile hem İngilizce hem de Türkçe özet kısmı içermelidir.

5. Sayfa'ya gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu tanımlayan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır.

6. Sayfa'ya gönderilen makalelerde kullanılan kaynaklar, makale sonunda kaynakça olarak alfabetik sırada verilmiş olmalı ve kullanılan kaynaklar dipnotta veya metin içerisinde kısa olarak yer almalıdır. Metin içindeki atıflar APA 6.0 formatında olmalıdır ve parantez içinde virgül ile ayrılmış olarak yazar soyadı ve yayın yılını içermelidir.

Örnek:

…önemine vurgu yapılmıştır (Nussbaumer vd., 2004;Zhang and Swanson, 2010).
…firmalarda yenilik yaratma ve uygulaması araştırmacılar tarafından analiz edilse de (Rogers, 1995; Skyrme, 1999)…

… ayırt edilmesinin kolay olmaması düşünülmektedir
(Mumford vd., 2003).

Referans listesi her bir çalışmanın ilk yazarın soyadının alfabetik sıralamasına göre düzenlenmelidir.

Örnekler:

Makaleler:

Kogut, B. & Zander, U. (1992). Knowledge of the firm, combinative capabilities, and the replication of technology. Organization Science, 3(3): 383-397.
Rumelt, R. P. (1982). Diversification strategy and profitability. Strategic Management Journal,3: 359-369.

Kitap:

Argyris, C. & Schön, D. A. (1978). Organizational learning: A theory of action perspective.Massachusetts, USA: Addison-Wesley Publishing Company.
Hill, W. L. C (2011).International Business: Competing in the Global Marketplace (8. Baskı), NY: McGrew-Hill

Kitap Bölümü:

Üsdiken, B. (2010). Çevresel Baskı ve Talepler Karşısında Örgütler: kaynak bağımlılığı yaklaşımı.Selami Sargut ve Şükrü Özen (Ed.), Örgüt Kuramları,
(2. Baskı, s: 36-77). Ankara: İmge Yayınevi.

7. Dergi’ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son denetimlerinin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir.

8. Editörler Kurulunca ön/şekli incelemesi yapılan eserler, değerlendirilmek üzere Yayım Kurulu’na sunulur. Yayın Kurulunca incelenen eserler, anonim olarak en az bir hakeme gönderilir ve hakemden yahut hakemlerden gelen rapor doğrultusunda haklarında, makalenin yayımlanmasına;

hakemden gelen rapor çerçevesinde düzeltme istenmesine ya da yayımlanmamasına kararı verilir.
Yazar, verilen karardan, en kısa zamanda ve e-posta yolu ile (gerektiğinde ekinde çalışması da olmak üzere) haberdar edilir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayım Kurulu’nca tekrar hakeme gönderilebilir
 
 
 

.