• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/Facebook
  • https://plus.google.com/Google+/posts
  • https://www.twitter.com/Twitter

TUR ÖNCESİ HAZIRLIK

 

 TUR ÖNCESİ HAZIRLIK

 

1-Tura çıkılmadanönce gerekli plan ve hazırlıklar yapılarak gidilecek destinasyon hakkındaki bilgiler güncellenmelidir

2-Gezi ve ören yerlerini detaylı bir şekilde gösteren harita,plan,bilgi,envanter  ve krokiler gezi esnasında hazır bulundurulmalıdır.

3-Destinasyonlar arası zaman farkı tesbit edilerek, programın koordineli bir şekilde yürütülmesi sağlanmalıdır.

4-Müze ve ören yeri giriş ücretleri  tespit edilerek, yaş uygulamaları ve yeni düzenlemeler hakkında bilgi toplanmalıdır.

5-Otobüs kalkış saatinden yarım saat önce belirlenen buluşma noktasında hazır bulunulmalıdır.

6-Araç kalkış saatinden önce araç personeliyle tanışılmalı ve gidilecek destinasyonlar hakkında gerekli bilgi ve talimatlar verilmelidir.

7-Araç personelinin telefonu alınarak tur esnasında yapılacak haberleşme  programlı bir şekilde yürütülmelidir.

8-Araç içerisinde yer alan cihaz ve donanımların kontrolleri yapılarak , çalıştıklarından iyice emin olunmalıdır.

9-Tur esnasında yolculara ikram edilecek servis malzemelerin yeterliliğinden emin olunmalıdır.

10-Düzenlenen geziyle ilgili her türlü bilgi ve belgelerin yer aldığı acente dosyası teyit edilerek teslim alınmalıdır. Bkz. Acente Dosyası; ilgili lisans ve
sertifikalar; Ek-1

11-Yolcuların bagaj işlemleri tamamlandıktan sonra oturma planına göre yolcular araca alınmalıdır.

12-Araç hareket etmeden önce herkesin tam olarak yerleştiğinden emin olunmalı ve eksik yolcu kalıp kalmadığı kontrol etmek için yoklama yapılmalıdır.

13-Yol üzerinde alınacak yolcular varsa, isimleri not edilmeli ve yolcu irtibat numarası listesinden kendisiyle buluşma öncesinde irtibata geçilmelidir.

14-Araç hareket ettikten kısa 5 dk. Sonra kendinizi, araç personellerini varsa acente yetkilisi yolculara tanıtılmalıdır.

15-Düzenlenecek gezinin grogramı,  dahili ve harici hizmetler yolculara belirtilmelidir.

16-Tur esnasında verilecek molaların nerede ve ne kadarlık  süreyle sınırlı olduğu belirtilmeli ve araç hareket saatlerine zamanında  uyulması
konusunda yolcular bilgilendirilmelidir.

17-Tur esnasında alınacak yemeklere ilişkin set menüler yolculara ifade edilmelidir.

18-Seçilen yemek menüsü yöresel nitelikte ise ilgilenen yolcular için tanıtıcı açıklamalar yapılmalıdır.

19-Program okunduktan  ve gerekli bilgiler verildikten sonra yolculara herhangi bir soruları olup olmadığı sorulmalıdır.

20-Yolculara Gerekli durumlarda sizinle irtibata geçebilecekleri iletişim numaraları verildikten sonra telefonlarını araç seyir esnasında kapalı tutmaları
hatırlatılmalıdır.

21-Eğer yolcuların program haricinde ve dahilinde planlanmış faaliyet yada etkinliklere katılmama gibi özel bir talebi olursa da ,bu durum hakkında bir sonraki gezi noktasında  bahsi geçen yolcularla buluşmak üzere sözleşilmelidir.

22-Gezi esnasındayolcuların uyması gereken bazı önemli hatırlatma ve uyarıların neler olduğu konusunda yolcular bilgilendirilmelidir.

Örn: Buluşma saatlerine vaktinde iştirak etmek,akşam yemek
servis saatleri,uyandırma ve araç kalkış saatleri  vs..

23-Seyir esnasında yolcuların katılımlarını artırabilecek  ve konukların gezi atmosferini yakalamalarını sağlayabilecek dialoglara ağırlık verilmelidir.

24-Gezi esnasında yapılması planlananları, araçtayken kararlaştırılarak netleştirilmelidir.Bu şekilde gezinin akıcılığı artırılmalıdır.

25-Araçta seyahat eden yolcuların dikkatleri daima canlı tutulmalı, servis gereksinimleri zamanında giderilmelidir.

  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

1-Tura çıkılmadan önce gerekli
  plan ve hazırlıklar yapılarak gidilecek destinasyon hakkındaki bilgiler
  güncellenmelidir


 

 

2-Gezi ve ören yerlerini
  detaylı bir şekilde gösteren harita,plan,bilgi,envanter  ve krokiler gezi esnasında hazır
  bulundurulmalıdır.


 

 

3-Destinasyonlar arası zaman
  farkı tesbit edilerek, programın koordineli bir şekilde yürütülmesi
  sağlanmalıdır.


 

 

4-Müze ve ören yeri giriş
  ücretleri  tespit edilerek, yaş
  uygulamaları ve yeni düzenlemeler hakkında bilgi toplanmalıdır.


 

 

5-Otobüs kalkış saatinden
  yarım saat önce belirlenen buluşma noktasında hazır bulunulmalıdır.


 

 

6-Araç kalkış saatinden önce
  araç personeliyle tanışılmalı ve gidilecek destinasyonlar hakkında gerekli
  bilgi ve talimatlar verilmelidir.


 

 

7-Araç personelinin telefonu
  alınarak tur esnasında yapılacak haberleşme 
  programlı bir şekilde yürütülmelidir.


 

 

8-Araç içerisinde yer alan
  cihaz ve donanımların kontrolleri yapılarak , çalıştıklarından iyice emin
  olunmalıdır.


 

 

9-Tur esnasında yolculara
  ikram edilecek servis malzemelerin yeterliliğinden emin olunmalıdır.


 

 

10-Düzenlenen geziyle ilgili
  her türlü bilgi ve belgelerin yer aldığı acente dosyası teyit edilerek teslim
  alınmalıdır. Bkz. Acente Dosyası; ilgili lisans ve sertifikalar; Ek-1


 

 

11-Yolcuların bagaj işlemleri
  tamamlandıktan sonra oturma planına göre yolcular araca alınmalıdır.


 

 

12-Araç hareket etmeden önce
  herkesin tam olarak yerleştiğinden emin olunmalı ve eksik yolcu kalıp
  kalmadığı kontrol etmek için yoklama yapılmalıdır.


 

 

13-Yol üzerinde alınacak
  yolcular varsa, isimleri not edilmeli ve yolcu irtibat numarası listesinden
  kendisiyle buluşma öncesinde irtibata geçilmelidir.


 

 

14-Araç hareket ettikten kısa
  5 dk. Sonra kendinizi, araç personellerini varsa acente yetkilisi yolculara
  tanıtılmalıdır.


 

 

15-Düzenlenecek gezinin
  grogramı,  dahili ve harici hizmetler
  yolculara belirtilmelidir.


 

 

16-Tur esnasında verilecek
  molaların nerede ve ne kadarlık 
  süreyle sınırlı olduğu belirtilmeli ve araç hareket saatlerine
  zamanında  uyulması konusunda yolcular
  bilgilendirilmelidir.


 

 

17-Tur esnasında alınacak
  yemeklere ilişkin set menüler yolculara ifade edilmelidir.


 

 

18-Seçilen yemek menüsü
  yöresel nitelikte ise ilgilenen yolcular için tanıtıcı açıklamalar
  yapılmalıdır.


 

 

19-Program okunduktan  ve gerekli bilgiler verildikten sonra
  yolculara herhangi bir soruları olup olmadığı sorulmalıdır.


 

 

20-Yolculara gerekli
  durumlarda sizinle irtibata geçebilecekleri iletişim numaraları verildikten
  sonra telefonlarını araç seyir esnasında kapalı tutmaları hatırlatılmalıdır.


 

 

21-Eğer yolcuların program
  haricinde ve dahilinde planlanmış faaliyet yada etkinliklere katılmama gibi
  özel bir talebi olursa da ,bu durum hakkında bir sonraki gezi noktasında  bahsi geçen yolcularla buluşmak üzere sözleşilmelidir.


 

 

22-Gezi esnasında yolcuların
  uyması gereken bazı önemli hatırlatma ve uyarıların neler olduğu konusunda
  yolcular bilgilendirilmelidir.


 

 

Örn: Buluşma saatlerine
  vaktinde iştirak etmek,akşam yemek servis saatleri,uyandırma ve araç kalkış
  saatleri  vs..


 

 

23-Seyir esnasında yolcuların
  katılımlarını artırabilecek  ve
  konukların gezi atmosferini yakalamalarını sağlayabilecek dialoglara ağırlık
  verilmelidir.


 

 

24-Gezi esnasında yapılması
  planlananları, araçtayken kararlaştırılarak netleştirilmelidir.Bu şekilde
  gezinin akıcılığı artırılmalıdır.


 

 

25-Araçta seyahat eden
  yolcuların dikkatleri daima canlı tutulmalı, servis gereksinimleri zamanında
  giderilmelidir.